Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Discoland.fi asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

 

1. Rekisterinpitäjä

Discoland Oy

Itäväylä 49

00950 Helsinki

webshop@discoland.fi

www.discoland.fi

 

2. Rekisterin nimi

discoland.fi asiakasrekisteri.

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan discoland.fi:in omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. discoland.fi käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tiedot seuraavasti:

1) Verkkokaupan asiakastiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt discoland.fi sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana.

2) Tiedot discoland.fi verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

3) Sähköisen uutiskirjeen tilaajat

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista.

Asiakassuhde syntyy, kun

1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai

2) tilaa tavaraa.

3) tilaa sähköisen uutiskirjeen

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään tarvittaessa myös ulkopuolisista rekistereistä. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä liittyessään rekisteröityneeksi asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää discoland.fi käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Discoland Oy:n edustajia.